CANDIDATURA A JUNTA DIRECTIVA DEL CDX – DIVULGACIÓ I APERTURA IMPUGNACIONS

Sr. José Bernabeu Sanvictorino, amb DNI 20.419.930-R i número de soci 437, segons el llistat de socis presentat pel Club per al tràmit de la renovació de membres de la Junta Directiva i d’acord amb l’article 44 dels estatuts de l’entitat Club Xàtiva Futbol Base amb CIF G-96770995,

Presente

En la seu del Club, situada en Av. Murta s/n (camp de futbol de la Murta de Xàtiva), a data de 9 de març de 2023, relació de components i càrrecs a membres de la Junta Directiva del Club Xàtiva Futbol Base.

La relació està composta pels següents membres:

  • President: Jose Bernabeu Sanvictorino. DNI 20.419.930-R
  • Vicepresident: Jorge Martinez Esteve. DNI 20.431.502-G
  • Secretari: Alejandro Gassó Arqués. DNI 20.439.159-W
  • Tresorer: Vicente Abad Navalón. DNI 20.415.971-K
  • Vocal: Alba Revert Pla. DNI 20.495.821-S

A l’efecte de ser estudiada i acceptada tal com indiquen els Estatuts de l’Entitat i mandat de l’Assemblea Extraordinària de 16 de febrer de 2023.

 

CANDIDATURA JOSÉ BERNABEU

Deja una respuesta