El Ciutat de Xàtiva obri una borsa de treball per a entrenadors

El Ciutat de Xàtiva CFB ha posat en marxa el procés de selecció d’entrenadors de cara a la pròxima temporada 2020-2021. Per a això, el club ha creat una borsa de treball per a la contractació amb caràcter temporal a temps parcial d’entrenadors per a la prestació del servei professional, a l’efecte de cobrir llocs d’entrenador de Futbol-8, Futbol-11 i querubins tant en categories masculines com femenines.

Per a poder optar als llocs vacants, els aspirants han de ser majors d’edat, no patir cap malaltia, ni estar afectat per limitació física o psíquica que siguen incompatibles amb l’acompliment de les funcions d’entrenador i estar  en  possessió de la  titulació d’entrenador de futbol nivells oficials 1, 2 o 3 acompanyat, si escau, de la  titulació universitària en Educació Física, Grau de Magisteri, Graduat en Educació Secundària Obligatòria per a valorar mèrits. 

La sol·licitud i documentació necessària es podrà realitzar de manera presencial en la seu del club aportant les fotocòpies dels títols o a través del correu electrònic ciutatdexativacfb@gmail.com en format PDF, finalitzant el termini de presentació el dia 1 de juny de 2020

Cal destacar que es valorarà l’experiència professional i formativa com a entrenador acreditada mitjançant contractes o certificats emesos per l’o les entitats esportives de futbol on s’haja impartit l’activitat.

Deja una respuesta