ACTA DE FINALITZACIÓ DEL PROCÉS D’ELECCIÓ A MEMBRES DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL CD XÀTIVA FUTBOL BASE

D’acord amb el procediment d’elecció de representatius i de govern de l’entitat CD Xàtiva FB, especificada en els seus Estatuts (capítol VII, articles compresos entre el número 44 i 57 respectivament), i havent-se complit l’acord de l’òrgan de representació indicat per a aquest procés L’ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA DEL DIA 16 DE FEBRER DE 2023, en la qual s’especificava:

 

El Ciutat de Xàtiva CFB comunica, que d’acord amb els Estatuts i seguint el procés indicat per a la renovació dels membres a la Junta Directiva del Club, queda obert el Calendari Electoral amb els següents passos:

EXPOSICIÓ LLISTAT DE SOCIS PER A CONVOCATÒRIA

Del 17 febrer fins al 3 de març de 2023.

S’exposarà el llistat de socis inscrits en el club, que es podrà consultar en la seu del club els dilluns i dimecres de 17.30 h a 19.30 h.

PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES

Del 4 de març fins al 10 de març.

A l’apartat de correus 349 o en la seu del club els dilluns i dimecres de 17.30 h a 19.30 h.

ESTUDI I ACCEPTACIÓ D’AQUESTES

Del 13 fins al 15 de març.

DIVULGACIÓ I IMPUGNACIONS

Del 16 fins al 20 de març.

CELEBRACIÓ DE LES ELECCIONS

El 21 de març de 2023.

 

S’ACORDA

Que complides les condicions de cadascuna de les fases APROVAR la Candidatura presentada, en data de 9 de març de 2023 en la seu del Club, per José Bernabeu Sanvictorino José Bernabeu Sanvictorino, amb DNI 20.419.930-R i número de soci 437, segons el llistat de socis presentat pel Club per al tràmit de la renovació de membres de la Junta Directiva i d’acord amb l’article 44 dels estatuts de l’entitat Club Xàtiva Futbol Base amb CIF G-96770995.

La relació està composta pels següents membres:

  • President: Jose Bernabeu Sanvictorino. DNI 20.419.930-R
  • Vicepresident: Jorge Martinez Esteve. DNI 20.431.502-G
  • Secretari: Alejandro Gassó Arqués. DNI 20.439.159-W
  • Tresorer: Vicente Abad Navalón. DNI 20.415.971-K
  • Vocal: Alba Revert Pla. DNI 20.495.821-S

 

Xàtiva, a 22 de març de 2023.

ACTA DE FINALITZACIÓ DEL PROCÉS D’ELECCIÓ

Deja una respuesta